Hierapolis Antik Kent Yapıları

Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar, Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır.

Hierapolis Frontinus Caddesi

Hierapolis Frontinus Caddesi

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Frontinus Caddesi Mimari özelliklerinden dolayı, kapı ile birlikte yapıldığı düşünülen 14 metre genişliğindeki bu cadde kentin ...
Hierapolis Frontinus Kapısı

Hierapolis Frontinus Kapısı

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Frontinus Kapısı Roma Döneminde kentin anıtsal giriş kapısını oluşturur. 14 metre genişliğindeki ana caddenin başlangıcında yer ...
Hierapolis Agora

Hierapolis Agora

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Agora; M.S 60 yılında meydana gelen depremden sonra Frontinus Caddesi ile doğudaki tepenin yamaçları arasında geniş ...
Hierapolis Kuzey Bizans Kapısı

Kuzey Bizans Kapısı

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Kuzey Bizans Kapısı, Hierapolis kentinde yapılan sur sistemine dahil olan Kuzey kapı M.S IV. yüzyıl sonuna ...
Hierapolis Güney Bizans Kapısı

Güney Bizans Kapısı

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Güney Bizans Kapısı M.S IV. Yüzyılda inşa edilmiştir. Traverten bloklar ve içinde mermerinde bulunduğu devşirme malzeme ...
Hierapolis Gymnasium

Hierapolis Gymnasium

Gymnasium Nedir? Gymnasium Antik Yunanistan'da halka açık yarışmalara katılacak atletlerin beden eğitimi ve antremanları için düzenlenmiş, çevresinde revaklı avlular bulunan ...
Hierapolis Tritonlu Çeşme Binası

Tritonlu Çeşme Binası

Pamukkale Hierapolis Antik Kentindeki Tritonlu Çeşme Binası, Apollon Tapınağı'nın yakınlarındaki çeşme binasıyla beraber şehirdeki iki büyük anıtsal binadan biridir. Yapı, ...
Ion Sütun Başlıklı Ev

Ion Sütun Başlıklı Ev

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Ion Sütun Başlıklı Ev Tiyatro'ya giden ikincil uzun bir yol üzerinde bulunmaktadır. Orjinal yapı M.S II ...
Hierapolis Latrina

Hierapolis Latrina

Depremde yıkılmış olan bu yapı yıkıntı halinde tüm parçaları ile günümüze ulaşmıştır. Uzun ve dar olan yapı giriş kısmı dar ...