Ion Sütun Başlıklı Ev

Ion Sütun Başlıklı Ev

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Ion Sütun Başlıklı Ev Tiyatro’ya giden ikincil uzun bir yol üzerinde bulunmaktadır. Orjinal yapı M.S II. yüzyılı bildirmektedir. Ev, Domus kentin aristokrat ailelerinden birine ait olmalıydı. Merkezi bir peristyle açılan mekanlar, her kenarında üç sütun ile çevrilidir. Mermerden ince ion başlıklı sütunlar eve adını vermektedir.

Ion Sütun Başlıklı Ev M.S IV. yüzyılda ciddi değişikliğe uğrar, oturum alanının doğusuna yeni bir opus sectile döşemeli ziyaret odası eklenir. Özel olarak önemli olan Bizans öncesi döneme tarihlenen duvar üzerine yazılmış yazıttır. İlahi olduğu anlaşılan bu yazıt yapma İncil’in bir parçasıdır. Bu evler çok ciddi bir şekilde M.S VII. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen deprem sonucu yıkılmıştır.