Hierapolis Frontinus Kapısı

Hierapolis Frontinus Kapısı

Pamukkale Hierapolis Antik Kenti Frontinus Kapısı Roma Döneminde kentin anıtsal giriş kapısını oluşturur. 14 metre genişliğindeki ana caddenin başlangıcında yer alan kapı, yerleşim birimini geçerek Laodikeia ve Colossae’ya giden ana yolun ve Güney Kapısının karşı ucunda yer alır. Kapı düzgün traverten bloklardan inşa edilmiş üç kemerli girişi basit bir korniş ile süslüdür. Ayrıca Helenistik Dönemin kapı geleneğini hatırlatan yuvarlak planlı kulelere yaslanmıştır.

Kuzeyde iyi korunmuş, üç gözlü ve iki yanında yuvarlak kuleleri olan kapının frizinde imparator Domitian’a ithaf edilmiş Latince ve Grekçe yazılmış bir yazıt vardır. Bu yazıttan dolayı buraya Domitian Kapısı veya Roma Kapısı denır. Kapının Asya Prokonsülü Julius Sextus Frontinus tarafından M.S 82-83 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. Bu nedenle kapıya Frontinus Kapısı da denilmektedır. Bu kapıdan güneye inen yolun surla kesiştiği yerde M.S 5. yüzyıla tarihlenen Kuzey Bizans Kapısı vardır.