Hierapolis Antik Kent Yapıları

Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar, Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır.

Apollon Tapınağı

Apollon Tapınağı

Mevcut Tapınak, eski ve dini mağara olarak bilinen Plutonion üzerinde kurulmuştur. Yerli halkın en eski dini merkezi olan bu yerde, ...
Hierapolis Ploutonium

Hierapolis Ploutonium

Hierapolis Antik Kenti içerisinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Ploutonium Kutsal Alanı Cehennem Kapısı ve antik dünyada ölüler ülkesine geçiş kapısı olarak ...
Selçuklu Kalesi

Selçuklu Kalesi

Hierapolis Antik Kentinde bulunan Selçuklu Kalesi, vadiyi kontrol altında tutabilen düzlük üzerinde stratejik konumda olan geniş bir sur sisteminden oluşmaktadır ...
Hierapolis Antik Tiyatro

Hierapolis Antik Tiyatro

Antik Tiyatro, Grek Tiyatrosu tipinde yamaca yaslanmış 91 metre ve tüm cephesiyle birlikte korunabilen büyük bir yapıdır. İnşasına M.S 60 ...
Aziz Philippus Martyrionu

Aziz Philippus Martyrionu

Hierapolis hem Pagan dönemlerinde hem de Hristiyanlık döneminde kutsal kent sayılmıştır. Bunun nedeni de M.S 80 yıllarında Hierapolis'e Hristiyanlığı yaymaya ...
Aziz Philippus Köprüsü

Aziz Philippus Köprüsü

Hierapolis Antik Kentinde bulunan Aziz Philippus kapısından hemen sonra büyük boyutlara sahip Aziz Philippus Köprüsü yer alır. Büyük boyutlu dikdörtgen ...
Direkli Kilise

Hierapolis Direkli Kilise

M.S 7. Yüzyıla tarihlenen şehir merkezindeki direkli kilise üç nefli olup, nefler arasındaki geçitleri büyük ve küçük direkler ayırmaktadır. Ortadaki ...
Hierapolis Nekropol Alanı

Hierapolis Nekropol Alanı

Mezarlık alanlarını ifade eden Nekropoller, Hierapolis'in Kutsal Şehir olarak adlandırılmasının ardından ayrı bir öneme bürünmüştür. Bu nekropollerde yapılan araştırmalar dönemin ...
Hierapolis Roma Hamamı

Roma Hamamı

Bugün Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nin kurulu olduğu Büyük Hamam yapısı, kentin güney batısında, traverten kanallara açılan bir bölgede yer alır. M.S ...