Septimius Severus Çeşmesi

Septimius Severus Çeşmesi

Laodikeia Antik Kenti Septimius Severus Çeşmesi :

Suriye Caddesi’nin kuzey kenarında yer alan Septimius Severus Çeşmesi, 41.60 x 14.30 metre dikdörtgen planlı, doğu-batı yönünde ve hippodomik sistemde tek ada üzerinde uzanmaktadır. Dikdörtgen havuzun üç tarafını çeviren iki katlı yapının, birinci katı Kompozit, ikinci katı ise Korinth düzeninde olup mimari cephe ile güney yönde iki basamaklı podyum üzerinde yer alan parapetler, profilli taç ve kaideleri mermerden yapılmıştır. Çeşmenin ana havuzu, nişler içinde yer alan 3 musluktan akan su ile doldurulmaktadır. Ayrıca çeşmenin caddeye bakan doğu ve batı kısımlarına birer adet aslan heykeli yerleştirilmiştir. Anıtsal çeşme kahverengi, gri, damarlı sütunlar ve çok renkli duvar kaplamalarıyla Merkezi Agora karşısında yer alan gösterişli bir yapıdır. Yazıtına göre, İmparator Septimius Severus’a (M.S 198-211) ithaf edilmiş ve M.S 494 yılı depremine kadar kullanılmıştır.