Laodikeia Doğu Bizans Nymphaeumu

Doğu Bizans Nymphaeumu

Laodikeia Antik Kenti Doğu Bizans Nymphaeumu

Çeşme, dıştan dışa 21.50 x 9.85 metre, içten içe 18.70 x 6.80 metre ölçülerindedir. Doğu Bizans Kapısı’nın Kuzey Kulesi ile sur duvarlarına bitişik ve kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı olarak, M.S 5. yüzyılın başlarında yapılmıştır. Kentin doğu girişi yanında yer alan çeşme, sur duvarı dışında yaşayanlara ve dışarıdan gelenlere su temin eden önemli bir yapıdır.