Serinhisar

Serinhisar

Serinhisar ve çevresi Oğuzların bir kolu olan Avşarlar tarafından kurulmuştur. Önce Kepez, sonra Yerlikaya denilen ilçe, 1302-1310 tarihlerinde yapılan ve son zamanlara kadar kalıntılarına rastlanan hisardan dolayı Kızılhisar diye adlandırılmıştır. 1671-1672’de Denizli’ye gelen ve Karaağaç ovasından geçen Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Karaağaç ovasından (Kızılhisar’dan) bahsetmektedir. Coğrafya koşulları ve rakımın yüksek olması, o günkü şartlarda beldenin kaza merkezi olmasını engellemiştir. 1870 tarihli Osmanlı Nizamnamesine göre Acıpayam’ın 1871 yılındaki Kazalığı üzerine Kızılhisar Acıpayam’a bağlanmıştır.

1910’daki idari değişikliğe göre, Denizli bağımsız mutasarrıflık olmuş ve 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla il haline getirilmiştir. 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla Kızılhisar ilçe olmuş, adı da Serinhisar olarak değiştirilmiştir. 2015 yılı verilerine göre nüfusu 14.649 dır.

İlçe toprakları Denizli ilinin güney yönünde Akdeniz Bölgesine yakındır. Kuzeyinde Denizli güney yönünde Acıpayam, batıda Tavas, doğuda Acıpayam’a bağlı Yeşilyuva Kasabasıyla çevrilmiştir. Deniz seviyesi 900 m. den 2528 m. ye kadar değişmekte, göller yöresi ikliminin hakim olduğu ilçe toprakları doğal orman alanıdır. Serinhisar, Antalya Körfezi’nin kuzeyinde bir yay biçiminde uzanan batı Toros dağlarının uzantıları arasında yeralır. Güney kanadında yayla, daha güneyinde Acıpayam ovasının bir parçasını oluşturan Serinhisar ovası yer almaktadır.

İlçe merkezinde urgancılık, leblebicilik, kerestecilik, zeytincilik, tütüncülük, turşuculuk yapılmaktadır. Ayrıca Yatağan kasabasında halk, bireysel olarak bıçakçılık, halıcılık, tütüncülükle uğraşmaktadır. Serinhisar ilçe merkezinde ekonomik yapıya hakim olan halkın geçim kaynaklarının başında tütüncülük, nakliyecilik, pazarcılık ve halı dokumacılığı gelmektedir. Ayrıca turşu imali ve zeytin işletmeleri de önemli yer tutmakta ve yurtdışına ihraç edilmektedir. İlçede fason üretim yapan 3 tekstil fabrikası da bulunmaktadır. Yatağan’da bıçakçılık ve el aletleri üretiminin ana hammaddesi olan kara çelik ve paslanmaz çeliği sağlamak için kurulan şirkete ait tesiste üretim giderek artmaktadır