Honaz

Honaz

Honaz’ ın ilk yerleşimi olarak bilinen Colossae antik kentine ait kalıntılar Honaz dağı eteklerindeki höyük üzerinde ve çevresinde görülebilmektedir. Kaynaklara göre M.Ö V.yüzyılda var olduğu bilinen antik kent, Helenistik ve Roma çağlarından sonra, geçirdiği yer sarsıntıları ve savaşlar sonucunda tahrip olmuştur. Bizans döneminde Honaz dağının yamaçlarındaki kale içinde yeniden kurulan ve Honaz olarak anılan kent, bu dönemde önemli bir yerleşim ve dini merkez olmuştur. Honaz 1207 yılından itibaren Türk egemenliğine geçmiştir. Honaz Cumhuriyet döneminde Denizli merkez ilçesinin bucağı iken, 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

İlçe doğuda Bozkurt, batısında Denizli merkez ilçe, kuzeyde Çal ve Baklan, güneyde ise Serinhisar ilçesi ile sınırlıdır. İlçenin en önemli akarsuyu Aksu çayıdır. Ege bölgesinin de en yüksek noktası olan 2.571 m. lik zirve ilçeye adını veren Honaz dağının doruğudur. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimini andırmakla beraber, kışları biraz daha sert geçer.

2015 yılı verilerine göre Honaz nüfusu 31.779 dur. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Küçükbaş ve kümes hayvancılığı ile başlayan ve süt inekçiliği ile genişleyen hayvancılık, bugün ilçe halkı için önemli bir geçim kaynağı durumundadır.

Meyvecilik, özellikle kiraz yetiştiriciliği en önemli tarımsal uğraşlardan birisidir. Sekize yakın tür ve üstün kalitesi ile kiraz, ilçenin sembolü durumuna gelmiştir. Denizli Organize Sanayi Bölgesi ilçe sınırları içerisinde kurulmuştur. İlçe ekonomisini dolaylı olarak olumlu yönden etkileyen fabrikalar, organize sanayi bölgesinin dolması nedeniyle Kocabaş Kasabasına doğru kaymaktadır.