Güney

Denizli Güney

Güney sınırları içerisinde M.Ö 2.500 – 2.000 yıllarından beri yerleşim olduğu sanılmaktadır. Yazılı kaynaklara göre ilçe sınırları içerisinde Sala adlı büyük bir kentin bulunduğu tahmin edilmekte ancak, kentin yeri kesin olarak tespit edilememekdir. Bugünkü Güney ilçesinin kuzeydoğusunda, ya da Aşağıçeşme Höyüğü çevresinde olma ihtimali yüksektir. Bundan başka ilçe sınırları içerisinde onu aşkın tarihi yerleşim yeri saptanmıştır. Bulunan sikkeler, mimari yapı parçaları, mezarlar, keramikler ilçe tarihi hakkında yüzeysel de olsa belli dönemler için bizi aydınlatmaktadır. İlçenin Karaağaçlı Mahallesi’ne yerleşenlerin sayısı zamanla artarak 1865 yılında Güney ilçesi bucak olmuş, önceleri Çal’a bağlı iken daha sonra Buldan’ın ilçe olmasıyla Buldan’a bağlanmıştır. 1 Ocak 1948 yılında da ilçe olmuştur.

İlçenin doğusunda Çal, batısında Buldan, kuzeyinde de Uşak-Eşme ve Güney il merkezinin köyleri ile çevrilidir. Rakımı 830, yüzölçümü 534 km2 dir. Topraklarının ortasından Menderes akarsuyu geçmektedir. Yer dağlık ve plato niteliğinde kısmi olarak ormanlarla kaplıdır. 2015 yılı verilerine göre Güney nüfusu 10.399 dur.

İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Tütün, arpa, buğday, bağcılık bunların yanı sıra antep- fıstığı üretimi yapılmaktadır. İlçede modern usullerle üretim yapan, ürünlerin bir kısmını yurtdışına ihraç eden şarap fabrikası da vardır. Modern hayvancılığı geliştirme çalışmaları da sürmektedir.

İlçenin 16 km. doğusunda Büyük Menderes Akarsuyu üzerinde bulunan Adıgüzel Barajı ile Cindere Hidroelektrik santrali inşaatı tamamlanmış ve şu anda elektrik üretimi yapılmaktadır. İlçenin 5 km. güneybatısında da Büyük Menderes akarsuyu üzerinde 1997 yılında inşaatına başlanan Cindere Barajı ve hidroelektrik santralinin yapımı 2009 yılında tamamlanmıştır. Cindere Barajından sulama ve kademe barajı olarak enerji üretilecektir. İlçenin güneyinde 5 km. uzaklıkta Güney Şelalesi bulunmaktadır.