Denizli

Denizli Horozu

Denizli Ege Bölgesinin İzmir’den sonra en kalabalık ilidir. İlçe merkezi, üç tarafı dağlarla çevrili ve hafif eğimli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Güneyinde Menteşe Dağları, kuzeyde Uran Tepeleri yer alır. Çürüksu ilçe topraklarını sular. İzmir-Eğridir demiryolu ilçe merkezinden geçer. Denizli’de Çardak Havaalanı vardır. Her gün karşılıklı olarak İstanbul ve Ankara seferleri yapılmaktadır. Hava ve kara ulaşımı gelişmiştir. Hemen hemen tüm otobüs firmalarının Denizli’ye direkt seferleri vardır.

Denizli tarihi ve turistik yerler bakımından zengindir. Antik kentler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı yapıları, Mesire yerleri yanında sağlığa çok faydalı kaplıcaları ile turizm sektörü için çok müsaittir. Denizli Kalesi Osmanlı döneminde önemi kalmadığı için ihmal edilmiş ve yıkılmıştır.
Türklerin Denizli’yi almalarından bu yana kullanılan Eski Denizli Mezarlığı bir tarih hazinesidir. Bu mezarlıkta Denizli’yi fethederken şehit olan Selçuklu Komutanı Mehmed Gazi ile Haçlılara karşı savaşta şehit olan Fatma Yıldız Hanımın kabirleri bulunmaktadır.

Denizli ilk defa bugünkü merkezin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.Ö 261-245 yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve eşinin adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini aldıktan sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine nakletmişlerdir.Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlanmaktadır. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer’iye sicilleri “Ladik” ismini vermektedir. İbn-i Batuta’nın Seyahatnamesi’nde “Tunguzlu” denilmektedir. Mesalik ül Ebsar’da da “Tunguzlu” olarak kaydedilmiştir.