Çivril

Çivril

M.Ö 3.000 yıllarına kadar tarihi uzanan Çivril’in çeşitli yerlerinde bu yıllara ait olduğu belirlenen Arzava Beylikleri’nin birçok eseri bulunmuştur. Bu tarihten sonra sırasıyla Frigler, Lidyalılar, Selevki Krallığı, Bergama Krallığı ve Romalılar görülür. Selçuklular’ın Anadolu’ya yerleşmesiyle Çivril yöresinde Türk egemenliği başlamıştır. Çivril 1910-1911 yıllarında Afyon iline bağlı kaza iken 1925 yılında Denizli iline bağlı ilçe olmuştur.

1499 km2 yüzölçümü ile Denizli ilinin en büyük ilçesi durumundadır. Deniz seviyesinden 840 m. ve Denizli-Uşak karayolu üzerinde il merkezine 96 km, Uşak iline 54 km uzaklıktadır. Doğusunda Sandıklı ve Dinar, batısında Karahallı, Bekilli, Çal ve Baklan, kuzeyinde Sivaşlı ve Sandıklı, güneyinde Dazkırı, Evciler ve Baklan ilçeleri bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre Çivril nüfusu 60.716 dır.

Ekonomisi 1960 yılı öncesinde tahıl, bağ, haşhaş ve az miktarda şeker pancarına dayanan ilçenin, 1960 yılından sonra Devlet Su İşleri ve Topraksu Hizmetlerinin gelmesiyle hareketli ve güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Her türlü tarımsal ürünler ve hayvancılık yanı sıra pancar, elmacılık, bağcılık, sebzecilik ve su ürünleri önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. 70.000 hektar ziraata elverişli arazide tahıl, şekerpancarı, üzüm, elma üretimi, bunun yanında vişne, kiraz, şeftali gibi ekonomik değeri yüksek meyveler de yetiştirilmektedir.

Hayvancılığın da büyük önem taşıdığı ilçede 25.000 adet büyükbaş, 87.000 adet küçükbaş, 123.000 adet kanatlı hayvan mevcuttur. Suni ve tabi tohumlama çalışmalarıyla kültür ırkı hayvancılık geliştirilmektedir. Işıklı Baraj gölünde yıllık 80-100 ton sazan balığı üretilmektedir. İlçede 3 adet su ürünleri kooperatifi, 4 adet küçük çapta un fabrikası, 3 adet küçük sanayi sitesi vardır.