Çardak

Denizli Çardak

Çardak, Ortaçağda halkın geçimini hayvancılıkla sağladığı küçük bir köy idi. Maymun dağı eteğindeki köy halkı, hayvanlarını güneş sıcağından korumak amacıyla, evlerin ön tarafına veya yan tarafına çardak denilen gölgelikler yaparak önlem almaktaydı. Bu küçük Türkmen köyünün hemen güneyindeki kervan yolundan geçen diğer köylüler de, buraya Çardaklı Köy adını vermişlerdir. Bu isim yerli Türkmen halkı tarafından da benimsenmiş ve böylece köyün adı Çardak olarak kalmıştır. İdari bölümün yeniden düzenlendiği Cumhuriyet döneminde küçük bir köy olan Çardak sırası ile önce Dinar’a, Honaz ve daha sonrada Bozkır Bucağına bağlı kalmıştır. 1958 yılında ise Denizli iline bağlanan Çardak, 5 köy ve 2 beldeden oluşan bir ilçedir. 2015 Verilerine göre Çardak nüfusu 8.906 dır.

Çardak, Denizli topraklarının doğusunda yer alır. Doğusunda Afyon’un Dazkırı ilçesi, batısında Bozkurt, kuzeyinde Çal, güneydoğusunda Başmakçı, güneyinde ise Burdur’un Yeşilova ilçesi ile çevrilidir. Yüzölçümü 400 km2‘dir. Güneyde Söğüt sıra dağları ile Kuzeyde Maymun dağları, Çaltı köyünün güneyinde bulunan Kültü dağı arasında Hambat Ovası yeralır. Yaklaşık 50.000 hektarlık bu ovada belirli ve sürekli bir akarsu yoktur. Ancak kuzeyinden çıkan kaynak sularının oluşturduğu dereler kapalı havza durumunda olan Acıgöl’e dökülür. 1 veya 2 metre derinliğindeki gölde canlı yaşamaz ve yazın büyük oranda suyunu kaybeder.

Yazları sıcak ve kurak, kışları yumuşak geçen Suptropik iklimin etkisindedir. Yörede geçiş ikliminin hakim olması, Akdeniz bitki türleri ile step, İçanadolu bitki türlerinin yakınlaşmasını ortaya çıkarmıştır.

Yörede tarım ve hayvancılık önemli ekonomik faaliyetlerdendir. İlçede sığır yetiştiriciliği, modern tavukçuluk da ilçe ekonomisinde önem kazanmaktadır. İlçede bulunan süt toplama merkezi önemli bir gelir getiren tesis haline gelmiştir. Başta arpa, buğday, ayçiçeği, haşhaş, şeker pancarı, anason, bağcılık, bahçe ziraatı yanında, son yıllarda Söğüt köyünde gül yetiştiriciliği denemeleride olumlu sonuçlar vermektedir. Çardak yakınlarındaki Acı Gölden sodyum-sülfat hammaddesi elde edilmektedir.