Buldan Evleri

Buldan Evleri

Tarihi Buldan Evleri, Denizli’nin en önemli kültür zenginlikleri arasında yer alır. Geleneksel dokusunu büyük ölçüde koruyan bu evler, son derece etkileyicidir. Yapılış şekilleri itibari ile 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı şehir dokusunu günümüze yansıtan Tarihi Buldan Evleri, Buldan’ı cazibe merkezi yapan en önemli simgelerden biridir. Geçmiş yıllarda bilinçsizce yıkımına izin verilen ve yerlerine beton evlerin yapıldığı Tarihi Buldan Evleri, bugün sayıca az kalmış bulunmaktadır. Ancak bu evlerin kendine has bir zenginliği vardır. Ahşap ve cumbalı olan Tarihi Buldan Evleri’nin saçak ve bacaları ile cumbalı sundurmaları ayrı bir güzellik taşır. Özellikle bacalarda göze çarpan gerdanlıklar bambaşkadır. Bu evlerin diğer evlerde olmayan özelliklerinden biri de birbirlerinin manzarasını engellememeleridir.

Yine bu evlerin bir diğer özelliği tek tip olmamalarıdır. Evlerin tipleri genellikle evlerde yaşayanların mesleklerine göre farklılık göstermektedir. Tarihi Buldan Evleri’nde Rum mimarisinin örneklerine de rastlanılmaktadır. Bu evlerin yapılış tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortalama yaşlarının 150 ile 200 yıl arasında değiştiği kabul edilmektedir. Günümüze kadar korunmuş olmalarının nedeni ise Buldan’da yaşayan halkın halen bu evlerde yaşıyor olmasıdır. Özellikle bu evlerde Buldanlıların soğuğa karşı buldukları yöntem bir hayli dikkat çekicidir. Evlerin cumba gibi çıkıntı olan bölgeleri soğuğa daha fazla maruz kaldığı için bu bölgeler evde oturan kişiler tarafından teneke ile kaplanmıştır. Bazı evlerin ise tamamı teneke ile kaplanmıştır.

Tarihi Buldan Evleri’ni gelecek yıllara taşımak amacı ile Denizli Valiliği ve Denizli İl Özel İdaresi, Buldan Kültür Mirasının Korunması ve Yerel Kalkınmanın Sağlanması Projesi’ni hayata geçirerek önemli bir çalışma başlattı. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte kültür mirasının korunması, kayıt altına alınması ve planlanması gibi çalışmaların yanı sıra önemli somut adımlar da atılmaya başlandı.

Çalışmalar kapsamında, ilçenin kent dokusunda 7 mahalleyi içine alan ve geleneksel kent dokularından oluşan bölge, tescilli ve tescile önerilen yapıları içine alan İzmir II Nolu Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Kentsel Sit Alanı olarak ilan edildi. Yine ilçede restorasyonu yapılacak 117 ev ve 31 sokak tescilli eser olarak koruma altına alındı. Tarihe meydan okuyan bu evler, çalışmalar tamamlandığında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Safranbolu Evleri gibi olacak.