Bozkurt

Bozkurt

1955 yılına kadar köy statüsünde bulunan Bozkurt, 1955 yılında bucak, 1956 yılında ise belediye olmuştur. 09.05.1990 tarihinde kabul edilen ve 20.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.

Bozkurt ilçesi, Denizli ilinin doğusunda yeralır. Denizli’ye uzaklığı 52 km’dir. İlçenin doğusunda Denizli iline bağlı Çardak ilçesi, batısında Honaz ilçesi güneyinde Acıpayam ilçesi, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzeydoğusunda Afyon iline bağlı Dazkırı ilçesi ile komşudur. Denizden yüksekliği 866 metredir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat ovası içindedir. Yüzölçümü 400 km2‘dir.

İlçede, Akdeniz ile İç Ege iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Genelde yazları sıcak ve kurak, Kışları soğuk ve yağışlı geçer. 2015 yılı verilerine göre Bozkurt nüfusu 12.597 dir.

İlçe halkının çoğu tarım ile uğraşmaktadır. İlçede sulama imkanı olmadığından kuru tarım yapılmaktadir. İlçeye bağlı sadece Cumalı ve Tutluca köylerinde sulama için faaliyetler tamamlanmıştır. Arpa, buğday, kimyon ve tütün başlıca tarım ürünleridir. Bağcılık ise çok az yapılmaktadır.

Sanayi yatırımları olarak; hambez dokuma fabrikası, halı imalat ve turizme yönelik pazarlanması ve 4 adet tekstil ve konfeksiyon atölyeri bulunmaktadır. Bozkurt orman alanlarının iyileştirilmesi projesi içinde 150 hektar alan devlet tarafından ağaçlandırılmıştır.