Baklan

Baklan

Beşparmak dağının batı eteğinde kurulmuş olan Baklan’ın doğusunda Dazkırı ilçesi, batısında Çal, kuzeyinde Bekilli ve Çivril, güneyde Bozkurt ilçeleri bulunmaktadır. Denizli iline 60 km. uzaklıktadır. 950 m.’lik rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimidir. 2015 yılı verilerine göre Baklan nüfusu 5.816 dır.

İlçeye bağlı bütün köyler Baklan ovasındadır. Büyük Menderes akarsuyu ilçe sınırlarından geçmektedir. En büyük ovası Baklan ovası, en yüksek dağı 1307 m yüksekliğindeki Beşparmak dağıdır. İlçede, İç Anadolu yayla iklimi (kışın soğuk ve yağışlı yazın serin ve kurak) hakimdir.

İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. Sanayi kuruluşu yoktur. Halk genelde kendi arazilerinde çalışmakta, ancak arazinin susuz olması nedeniyle istenilen ürün alınamamaktaydı. Baklan ovasında yapılmakta olan toprak ıslah çalışmaları, sulama kanalı ve kanaletlerin devreye girmesiyle, ilçe ve köylerinde yeni ve bereketli bir dönem başlamaktadır. Baklan ovasının tamamının sulanmasıyla birlikte, hem Denizli hem de Ege Bölgesi’nin çok büyük tarımsal potansiyelini ekonomik olarak değerlendirme imkanı bulacağı, çeşitli uzmanlarca ifade edilmektedir.