Acıpayam

Acıpayam

Acıpayam, 1700 km2 yüzölçümü ile Denizli ilinin en büyük ilçesidir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 950 m.’dir. İlçe Anadolu yarımadasının güneybatısında Ege Bölgesi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege Bölgesinden Akdeniz Bölgesi’ne geçiş noktasında olup doğusunda Burdur iline bağlı Tefenni, Yeşilova, Gölhisar, Çavdır ilçesi, batısında Tavas, kuzeyinde Serinhisar ve Çardak, güneyinde ise Çameli ve Köyceğiz ilçeleri ile sınırı bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre Acıpayam nüfusu 55.406 dır.

Acıpayam, Ege Bölgesi’nden Akdeniz Bölgesi’ne geçiş noktasında olması nedeniyle çok değişken iklim özelliklerine sahiptir. Kuzey kısımlarında Göller bölgesi iklim özellikleri, güneye inildikçe Akdeniz ilkim özellikleri ve bu iklim özellikleri sonucu kar yağışlarının bol olduğu kış yaşandığı gibi, ılıman bir kış yaşandığı da görülmektedir.

Bitki örtüsü bakımından Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiş noktasını oluşturur ve güneye inildikçe Akdeniz, doğuya gidildikçe İç Anadolu Bölgesi’nin bitki örtüsü özellikleri görülmektedir. Acıpayam polye ovası genelde düz ve verimli olup, kısmen sulanabilmektedir. Burdur il sınırları içinde yapılmakta olan Yapraklı ve Belkaya barajlarından su taşıyacak olan su kanallarının yapımı tamamlandığında ovanın tamamına yakın bir bölümü sulanabilecektir. Toplam tarım arazisi 413.260 dekar olup, 95.600 dekarlık kısmında sulu tarım yapılmaktadır.

İlçe merkezi ve kasabalarda, el sanatları ve ticaret tarımsal üretime göre daha yoğundur. Tekstil sektörünün gelişmesi yeni iş imkanlarını da ortaya çıkarmıştır. Ana merkezleri Denizli’de olan bazı tekstil firmaları, Acıpayam’da konfeksiyon atölyeleri açmaya başlamışlardır.

Köylerde ise tarla tarımı yanında, kültür ırkı büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Geçmişte pamuk ve tütün işçiliği için ilçe dışına çıkışlar çoğunluktayken, bu oran bugün yok denecek kadar azalmıştır. Ancak orman köyü olan bazı köylerde pamuk işçiliği ve İzmir’deki Çamaltı tuzlasına giden işçiler de bulunmaktadır. Sulanabilir arazide başta pancar, baklagiller, havuç, mısır, anason yetiştirilirken; bazı yerleşim yerlerinde, kıraç arazide tütün üretimi önemli yer tutar. Tahıllar ise en çok ekilen ürünlerdir.